Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Prawidłowa wentylacja mieszkań

PRAWIDŁOWA WENTYLACJA POMIESZCZEŃo tym należy wiedzieć !

 Co to jest wentylacja?  Wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Wentylacja może być naturalna i mechaniczna.
  • Wentylacja naturalna:              Najbardziej popularnym rodzajem wentylacji w większości budynków mieszkalnych w Polsce i stosowanym od lat jest wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną. Siłą napędową wentylacji naturalnej jest różnica gęstości powietrza zimnego (świeżego, na zewnątrz pomieszczeń) i ciepłego (znajdującego się w pomieszczeniach). Powietrze zimne napływa do pomieszczeń przez nieszczelności w oknach i ścianach budynku lub przez nawiewniki instalowane w oknach i ścianach. Po wymieszaniu z powietrzem znajdującym się w pomieszczeniu, ogrzaniu go opuszcza pomieszczenie przez kratki wentylacyjne podłączone do kanałów wentylacyjnych. Zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi wloty do przewodów wentylacyjnych muszą się znajdować w kuchni, łazience lub w.c., pomieszczeniach bez okiennych oraz w innych pomieszczeniach np. kotłowniach. Kratki wentylacyjne nie mogą być wyposażone w tzw. żaluzje przymykające a ich usytuowanie powinno się znajdować maksimum 15 cm od sufitu.

       Skuteczność wentylacji naturalnej, zależy od warunków atmosferycznych i zmienia się w ciągu roku. Na działanie tej wentylacji duży wpływ ma także konstrukcja budynku, jego uzbrojenie techniczne, otoczenie oraz rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń. Aby wentylacja naturalna działała prawidłowo, do pomieszczenia musi się dostać odpowiednia ilość powietrza.     

       Wymiana powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny powinna być równa co najmniej jego kubaturze. Nocą strumień objętości powietrza wentylującego może być zredukowany, ale tylko w tych mieszkaniach gdzie nie  ma zainstalowanych jedno lub dwu funkcyjnych podgrzewaczy wody służących do ogrzewania pomieszczeń.

  • Wentylacja mechaniczna: Cel jej jest taki sam jak przy wentylacji grawitacyjnej, jednak przy zastosowaniu tego typu wentylacji wymiana powietrza jest niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu różnego rodzaju wentylatorów.  W budynkach starszych, a takich jest w naszym mieście większość występuje tylko wentylacja naturalna dlatego jej należy poświęcić najwięcej miejscaUWAGA: W mieszkaniach z wentylacją grawitacyjną , w których znajdują się jedno lub dwu funkcyjne gazowe podgrzewacze wody typ. „ junkers” ZAKAZUJE SIĘ stosowania wszelkiego rodzaju mechanicznych wentylatorów, wyciągów, okapów.

Głównymi przyczynami źle funkcjonującej wentylacji są:
-zbyt szczelne okna nowej generacji
-stan techniczny kominów (przewody dymne, spalinowe i wentylacyjne);
-niezgodne z przepisami prawa budowlanego samowolne przeróbki modernizacyjne mieszkań;
-bezmyślność i brak wyobraźni lokatorów - np. zaklejanie kratek wentylacyjnych;
-stosowanie w/w mechanicznych wentylatorów.

Każdy z Nas do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje zdrowego i świeżego powietrza. To ważne życiowe prawo przestało obowiązywać wraz z rozwojem naszej cywilizacji. Stosunkowo wysokie koszty eksploatacji mieszkań, w tym energii cieplnej powodują, że nasze okna szczególnie w zimowych porach roku pozostają zamknięte. Wietrzenie mieszkań odbywa się krótko i nie częściej niż 1-2 razy w ciągu dnia. 

Większość z nas w trosce o swoje środowisko oraz o koszty, jakie ponosić musi na ogrzewanie podjęła decyzję o wymianie starych okien na nowoczesne o wysokiej klasie szczelności.       

Producenci okien (którym zależy wyłącznie na jak największej  sprzedaży) oferują nam po atrakcyjnych cenach okna o wysokiej jakości z  dobrymi okuciami i szybach o niewyobrażalnej do niedawna izolacyjności K=1,1. Tylko nieliczni producenci lub dystrybutorzy okien informują nas  wprost o możliwych zakłóceniach w prawidłowej wentylacji naszych mieszkań, oraz o możliwości i celowości fabrycznego montowanymi nawiewników powietrza.            

Człowiek wdycha około 500 litrów powietrza na godzinę, a podczas wysiłku fizycznego nawet ośmiokrotnie więcej. Wdycha również cząstki zanieczyszczeń mniejsze niż 1 mikron, które stanowią 90% wszystkich cząstek zawieszonych w powietrzu (sierść zwierząt, naskórek, roztocza, zarodniki grzybów i pleśni itp.). Należą one do najsilniejszych alergenów i gdy dostaną się do płuc wraz z wdychanym powietrzem, ograniczają ich prawidłową pracę. Często nie zdajemy sobie sprawy jak wiele źródeł zanieczyszczeń znajduje się w naszym domu. Jeśli temperatura powietrza w pomieszczeniu jest zbyt niska, natychmiast odczuwamy chłód, jeśli przepływ powietrza jest zbyt intensywny, odczuwamy przeciąg, gdy wilgotność powietrza jest niska, odczuwamy w gardle suchość a gdy jest ona nadmierna – pocimy się.

Niestety nie odczuwamy zagrożeń związanych z otaczającym nas zatrutym powietrzem - większość trucizn jest bowiem bezwonna.

Szczególnie duże niebezpieczeństwo występuje w mieszkaniach wyposażonych w instalację gazową. W procesie spalania gazu do najbardziej szkodliwych związków należą tlenek węgla i dwutlenek azotu.
  • Tlenek węglaCO:  jest gazem bezbarwnym, nieco lżejszym od powietrza, bez smaku i zapachu. Nawet w stężeniach niebezpiecznych dla życia człowieka nie jest wyczuwalnym i nie drażni błon śluzowych. Sprawia to, że często zdarzają się zatrucia gazem. Jeśli zawartość tlenku węgla  CO w powietrzu nie przekracza 0,01% objawy zatrucia są niewidoczne. Jeśli człowiek przebywa w atmosferze o dużym stężeniu CO może nastąpić gwałtowne zatrucie objawiające się zawrotami głowy, bólami głowy,
  • wymiotami, wrażeniem olśnienia, paraliżem nóg, śpiączką a w wielu przypadkach śmiercią.
  • Dwutlenek azotu NO2  działa głównie na układ oddechowy. W zależności od wielkości stężeń i czasu trwania NO2 może powodować zmiany w czynności płuc, zmiany morfologiczne, osłabienie mechanizmu obronnego organizmu, obrzęk a przy wysokich stężeniach śmierć.
Naukowo udowodniono, że:w małej kuchni bez wentylacji przy zamkniętym oknie, po włączeniu kuchenki gazowej już po kilku minutach stężenie trującego CO w powietrzu przekracza kilkunastokrotnie wartości dopuszczalne, a stężenie trujących tlenków azotu przekracza kilkudziesięciokrotnie wartości dopuszczalne dla naszego zdrowia. Ilości te ulegają znacznemu zwiększeniu w naszych łazienkach z niesprawną wentylacją w, których znajdują się jedno lub dwu funkcyjne gazowe podgrzewacze wody typ.„Junkers”. W bezpośredniej bliskości palnika na wysokości strefy oddychania stężenie NO2 wynosi około 2000 mg/m3, a w wietrzonym pomieszczeniu ogrzewanym piecykiem gazowym 750 - 940 mg/m3
Podane wyżej przykłady są prawdziwe i powinny działać na naszą wyobraźnię
 

Wielu z nas zastanawia się dlaczego w naszym mieszkaniu są miejsca gdzie ściany są wilgotne, często zaparowane są okna., a w rogach, za meblami oraz w ościeżnicach okien pojawiają się często czarne naloty. Zastanawiamy się też dlaczego lustra w naszej łazience są zaparowane a ręczniki są wciąż wilgotne. Nie wiemy dlaczego odklejają się nam tapety a po wejściu do mieszkania czujemy nieprzyjemny zapach pleśni. Nie znamy powodu, dlaczego często skarżymy się na złe samopoczucie, nadwrażliwość alergiczną i ogólne rozdrażnienie. Odpowiedź może być tylko jedna - Wszystkie te objawy spowodowane są brakiem czystego powietrza. A przyczyna cały czas jest taka sama - niedostateczne wietrzenie naszych mieszkań i zła wentylacja pomieszczeń. 

Siła ciągu: W budynkach wentylowanych w sposób naturalny (grawitacyjny) zanieczyszczone powietrze powinno być usuwane przez kanały wentylacyjne. Skuteczność ich działania zależy od siły ciągu, jaka jest wytwarzana dzięki siłom natury. Naturalny ciąg kominowy powstaje dzięki różnicy gęstości powietrza wewnątrz budynku i w otaczającej go atmosferze. Gęstość powietrza zależy głównie od jego temperatury. Gdy gęstość powietrza wewnątrz budynku jest mniejsza niż na zewnątrz (w budynku jest cieplej niż na zewnątrz), wtedy ciąg jest prawidłowy. Gdy sytuacja jest odwrotna mamy do czynienia z ciągiem wstecznym - powietrze zamiast wydostawać się z budynku przez kanały wentylacyjne, wpada przez nie do wnętrza. Często dzieje się tak również w upalne letnie dni gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa niż wewnątrz. Z reguły mieszkańcy nie zauważają tego zjawiska ponieważ latem wietrzą mieszkania otwierając okna. Niewłaściwą wymianę powietrza łatwiej stwierdzić gdy temperatura na zewnątrz spada i mniej intensywnie wietrzy się mieszkania, a zimne powietrze wpadające przez kanały wentylacyjne (zwłaszcza w łazience, toalecie, kuchni ) nieprzyjemnie wyziębia pomieszczenia. Jest to zjawisko nieprawidłowe.

Innym powodem zaburzania siły ciągu kominowego jest brak dopływu odpowiedniej ilości powietrza niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej. Zbyt szczelne okna montowane w mieszkaniach oraz wymieniane lub dodatkowo uszczelnione drzwi wejściowe utrudniają napływ odpowiedniej ilości świeżego powietrza. W wielu naszych mieszkaniach dodatkowo zamontowane są grzewcze urządzenia gazowe, które do prawidłowego funkcjonowania (spalania gazu) potrzebują dużej ilości tlenu pobieranego właśnie z napływającego do lokalu powietrza.

Zachwianie tych proporcji powoduje, powstanie ciągu wstecznego zwanego potocznie „ciągiem odwróconym”. Objawia się on najczęściej tym, że w mieszkaniu powstaje podciśnienie, którego efektem jest zasysanie powietrza przez kanały wentylacyjne.
 

Odwrócenie ciągu może być bardzo niebezpieczne. Może dojść do zasysania spalin wydostających się z przewodów spalinowych oraz dymowych i wtłaczania ich do mieszkania. Ponadto niewłaściwie działająca wentylacja nie odprowadza gazów (produktów spalania), które mogą się wydostawać z wadliwie działających urządzeń grzewczych do pomieszczeń.

 

Może w tym miejscu warto zastanowić się nad kupnem i montażem urządzenia do wykrywania tlenku węgla!

     
Zła wentylacja sprzyja również wzrostowi wilgotności w pomieszczeniach mieszkalnych wskutek zbyt wolnego usuwania pary wodnej. Woda jest produktem przemiany materii ludzi i zwierząt, oraz spalania substancji organicznych (np. gazu ziemnego). Para wodna powstaje również w trakcie czynności związanych z przygotowywaniem posiłków i utrzymywaniem higieny osobistej.  Wielu z nas nie zdaje sobie nawet sprawy jak wielkie są to ilości:
- Rośliny doniczkowe -  to od 7 do15 g wody na godzinę; 
- Schnąca bielizna - od 50 do 200 g na godzinę;
- Kąpiel  - to około 1100 g;
- Przygotowanie obiadu – od 45g do 900 g wody w powietrzu na każdą godzinę gotowania;
- Jedna osoba w czasie snu wydziela od 40 do 50 g pary wodnej na godzinę?

Często zapominamy, że uszczelniając swoje mieszkanie (nowe szczelne okna, nowe szczelne drzwi) zamykamy jedyną drogę dla stale napływającego świeżego powietrza

Zasłaniając kratki wentylacyjne, montując w kuchni elektryczne pochłaniacze, ocieplając od środka ściany naszych mieszkań sami stwarzamy sobie  naszym mieszkaniu środowisko nie przyjazne dla naszego zdrowia.

Nasze mieszkanie zmieniamy w termos!

Czy mając powyższe argumenty na uwadze powinniśmy zatem zatęsknić do starej stolarka okiennej? Nie musimy jej żałować i tęsknić za nią, ale podejmując decyzję o wymianie stolarki okiennej powinniśmy  podjąć jeszcze jedną decyzję – zamontować w nich nawiewniki powietrza.

W krajach, w których wcześniej niż w Polsce zaczęto stosować zbyt szczelne okna nowej generacji bardzo szybko zdano sobie sprawę z idących w ślad za tym zagrożeniach. Głośno mówiono o Syndromie chorych domów. Sposobami na rozszczelnienie mieszkań bez zbytniej utraty drogiego ciepła okazały się:

  • Mikrowentylacja – polega na takiej konstrukcji okuć okiennych aby przy odpowiednim położeniu klamki spowodować zmniejszenie docisku na uszczelki.  Jest to bardzo dobre rozwiązanie ale ma jedną wadę – podobnie jak w przypadku otwierania okien ich ustawienie w pozycji „Mikrowentylacja” zależne jest wyłącznie od nas samych;
  • Płaskie uszczelki w górnej ramie okna – stosowane od pewnego czasu przez wielu producentów na żądanie kupującego (jeżeli wie o takiej możliwości);
  • Okienne nawiewniki powietrza - tzw. listwy wentylacyjne - najskuteczniej poprawiają wentylację  mieszkań albowiem samoczynnie reaguje na nadmiar wilgoci w pomieszczeniu, użytkownik nie musi pamiętać o ich otwieraniu i przymykaniu.

Obowiązujące od 2010 r. w naszym kraju przepisy budowlane nakazują obowiązek montowania list wentylacyjnych przez producentów okien. Z pewnością wprowadzenie ich do powszechnej praktyki budowlanej zakończy zmorę "płaczących okien" i grzybów na ścianach, a nam oszczędzi problemów ze zdenerwowanymi lokatorami, którzy nieświadomi ich rzeczywistego źródła, zawsze będą kierować swe żale do właściciela, zarządcy lub administratora budynku. 

                                                                                                                     
Mirosław Czupkiewicz
Prezes Zarządu Prudnickiego TBS
 
____________

W tekście wykorzystano materiały zawarte w miesięcznikach:
Zarządców Nieruchomości „DOMUS”, „Wspólnota Mieszkaniowa”, „Dobre Towarzystwo”,
"Administrator” oraz na stronach internetowych, w szczególności onet, google, interia:
National Safety Counsil  (amerykańska organizacja powołana do ochrony i promocji zdrowia), Firmy „ Flop System” Sp. z o.o. Wrocław, Firmy „AERECO” Sp. z o.o. Warszawa oraz Stowarzyszenia Wentylacja Polska.
  

Aktualności

GMINA PRUDNIK OGŁOSIŁA NABÓR NA MIESZKANIA PRZY UL. FRANKLA W PRUDNIKU


NABÓR PRZEPROWADZA GMINA PRUDNIK w dniach od 19-08-2022 r. do 19-09-2022 r. 

 
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRUDNIKU UL. KOŚCIUSZKI 3 /BIURO PODAWCZE/           

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI I POBIERANIE WNIOSKÓW - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku:
 https://prudnik.pl/8536/frnkla-1-mieszkaniowa-inwestycja-gminy-prudnik.html

ORAZ NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE:
NABÓR WNIOSKÓW - BUDYNEK WIELORODZINNY UL. FRANKLA W PRUDNIKU

HARMONOGRAM WYWOZU "WIELKI GABARYT" - 2022 rok
 Odbiór odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej odbywa się co dwa tygodnie wg harmonogramu, który dostępny jest  siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej


Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe należy wystawić we wskazanym dniu do godziny 700 (lub wieczorem w dniu poprzedzającym termin wywozu) koło zbiorczych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych „GNIAZDA”.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletne lodówki, telewizory itp.) oraz zużyte opony samochodowe należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wiejskiej. Wystawione w gnieździe nie będą odbierane przez ZUK.

 


KOLOROWA REFORMA ŚMIECIOWA - co nowego?

 
Podstrony:  1  2  3 
 

 48-200 Prudnik
ul. Mickiewicza Nr 7

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA