Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Co to jest Wspólnota Mieszkaniowa?

Foto
Foto
Foto


Wspólnota Mieszkaniowa


powstaje samoistnie z mocy prawa z chwilą wykupienia na własność pierwszego lokalu i przeniesienia jego własności na podmiot inny niż dotychczasowy właściciel nieruchomości gruntowej.
 
Wspólnotę Mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości.

Zasady  funkcjonowania Wspólnoty mieszkaniowej, prawa  i  obowiązki właścicieli  lokali  oraz  zarząd nieruchomością  wspólną  określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (wraz z późniejszymi zmianami). W zakresie nie uregulowanym ustawą o własności lokali stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Ustawa dokonuje podziału Wspólnot Mieszkaniowych na:
  • małe - ilość lokali wyodrębnionych i nie wyodrębnionych, należących do dotychczasowego właściciela nie jest większa niż siedem
  • duże - powyżej 7 lokali.

Wspólnota Mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, natomiast posiada zdolność sądową (może pozywać i być pozywaną).

Przed sądem Wspólnota jest reprezentowana przez Zarząd lub wybranego w trybie art. 18 cyt. ustawy zarządcę nieruchomości.

Tekst ustawy o własności lokali - w załączniku
Załączniki:

Aktualności

GMINA PRUDNIK OGŁOSIŁA NABÓR NA MIESZKANIA PRZY UL. FRANKLA W PRUDNIKU


NABÓR PRZEPROWADZA GMINA PRUDNIK w dniach od 19-08-2022 r. do 19-09-2022 r. 

 
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRUDNIKU UL. KOŚCIUSZKI 3 /BIURO PODAWCZE/           

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI I POBIERANIE WNIOSKÓW - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku:
 https://prudnik.pl/8536/frnkla-1-mieszkaniowa-inwestycja-gminy-prudnik.html

ORAZ NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE:
NABÓR WNIOSKÓW - BUDYNEK WIELORODZINNY UL. FRANKLA W PRUDNIKU

HARMONOGRAM WYWOZU "WIELKI GABARYT" - 2022 rok
 Odbiór odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej odbywa się co dwa tygodnie wg harmonogramu, który dostępny jest  siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej


Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe należy wystawić we wskazanym dniu do godziny 700 (lub wieczorem w dniu poprzedzającym termin wywozu) koło zbiorczych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych „GNIAZDA”.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletne lodówki, telewizory itp.) oraz zużyte opony samochodowe należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wiejskiej. Wystawione w gnieździe nie będą odbierane przez ZUK.

 


KOLOROWA REFORMA ŚMIECIOWA - co nowego?

 
Podstrony:  1  2  3 
 

 48-200 Prudnik
ul. Mickiewicza Nr 7

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA