Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Podstawowe Dane

Foto

Pełna nazwa firmy: 
Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Nazwa skrócona: 
Prudnickie TBS Sp. z. o.o.

Siedziba:
48-200 PRUDNIK ul. Mickiewicza Nr 7
- Spółką prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością
- Założycielem i jej jedynym wspólnikiem jest Gmina Prudnik
- Siedzibą Spółki jest miasto Prudnik, a obszarem działania teren Rzeczpospolitej Polskiej.

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców:
Nr KRS 0000182603 *

Kapitał zakładowy
3.635.500 zł.

Numer Identyfikacji Podatkowej:

NIP 755-17-65-883

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej: 
REGON 531795250

Konto:
Bank Spółdzielczy Prudnik Nr : 07890500002000000266190001

Kontakt:
Centrala tel.  +48 774068350,  +48 775474969   

e-mail: info@tbsprudnik.pl    www.tbsprudnik.pl


Spółka działa na podstawie:

- ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa mieszkaniowego (tj. Dz.U. 2019 poz. 2195);

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. 2022 poz. 172 z późn. zmianami);

- ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1467 z późn. zmianami);

 - ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 679);

 - postanowień aktu założycielskiego z dnia 14 czerwca 2000 r. (Akt Notarialny Rep. A Nr  3701/2000 z późn. zmianami)  

oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników, w szczególności Zarządzenia Nr 230/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Prudnik.

 

 

 
 ___________
w załączniku:
* Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców
** Treść ustaw
*** Akt założycielski - tekst ujednolicony


Załączniki:

Aktualności

DOFINANSOWANIE z PGNiG
 

UWAGA CZAD !!!
Co roku kilkaset osób podtruwa się tlenkiem węgla, a umiera kilkadziesiąt osób.
Statystyki co roku są tragiczne !!!                                                                             
 „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.

NIE WPUSZCZAJ OBCYCH DO SWOJEGO MIESZKANIA!


 
Podstrony:  1  2 
 

 48-200 Prudnik
ul. Mickiewicza Nr 7

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA