Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Przedmiot działania i struktura organizacyjna

Foto

Przedmiotem działania Spółki wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zapisów Aktu Założycielskiego jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

Cele te realizowane są poprzez:

·   budowanie domów wielorodzinnych, jednorodzinnych, remonty kapitalne substancji
mieszkaniowej i ich eksploatacja na zasadach najmu

·      Spółka może również:
- przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu
- prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli
- sprawować na podstawie umów zlecenia, zarząd budynkami mieszkalnymi i nie mieszkalnymi nie stanowiącymi jego własność.

 Schemat organizacyjny Spółki
przyjęty przez Zgromadzenie Wspólników uchwałą Nr 2/2008 z dnia 04 lutego 2008 r.

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd: Prezes Zarządu /pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora/
  • Prokurent 
 Działy:                                                                                                                  
-Wspólnot Mieszkaniowych i Eksploatacji Zasobów
-Księgowości
-Techniczny
-Samodzielne stanowiska: -Główny Księgowy -Radca Prawny
-Samodzielne stanowisko ds. Płac Kadr i Ubezpieczeń Społecznych oraz Obsługi
 Sekretariatu
-Samodzielne Stanowisko ds. Analiz, Rozliczeń i Nadzoru Budowlanego 


Aktualności

ZAPRASZAMY NA ROCZNE ZEBRANIA
 

ZAPYTANIE O CENĘ - WYKONANIE KONTROLI OKRESOWYCH
 

STAN LICZNIKA WODY
Jak co roku prosimy o odczytanie w dniu 31.12.2023 stanów liczników wody w lokalach mieszkalnych  i przekazanie do Prudnickiego TBS w możliwie najszybszym terminie

Stany licznika można podawać:
1) telefonicznie na numer 77 406 83 50, 406 83 53 wewn. 23 lub 24,
2) na adres email info@tbsprudnik.pl - z tytułem STAN LICZNIKA WODY podając Nazwisko i Imię zgłaszającego, adres lokalu (ULICA/NUMER) oraz stan licznika wody (w przypadku większej ilości liczników konieczne jest podanie numeru licznika)

 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 

 48-200 Prudnik
ul. Mickiewicza Nr 7

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA