Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Przedmiot działania i struktura organizacyjna

Foto

Przedmiotem działania Spółki wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zapisów Aktu Założycielskiego jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

Cele te realizowane są poprzez:

·   budowanie domów wielorodzinnych, jednorodzinnych, remonty kapitalne substancji
mieszkaniowej i ich eksploatacja na zasadach najmu

·      Spółka może również:
- przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu
- prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli
- sprawować na podstawie umów zlecenia, zarząd budynkami mieszkalnymi i nie mieszkalnymi nie stanowiącymi jego własność.

 Schemat organizacyjny Spółki
przyjęty przez Zgromadzenie Wspólników uchwałą Nr 2/2008 z dnia 04 lutego 2008 r.

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd: Prezes Zarządu /pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora/
  • Prokurent 
 Działy:                                                                                                                  
-Wspólnot Mieszkaniowych i Eksploatacji Zasobów
-Księgowości
-Techniczny
-Samodzielne stanowiska: -Główny Księgowy -Radca Prawny
-Samodzielne stanowisko ds. Płac Kadr i Ubezpieczeń Społecznych oraz Obsługi
 Sekretariatu
-Samodzielne Stanowisko ds. Analiz, Rozliczeń i Nadzoru Budowlanego 


Aktualności

GMINA PRUDNIK OGŁOSIŁA NABÓR NA MIESZKANIA PRZY UL. FRANKLA W PRUDNIKU


NABÓR PRZEPROWADZA GMINA PRUDNIK w dniach od 19-08-2022 r. do 19-09-2022 r. 

 
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRUDNIKU UL. KOŚCIUSZKI 3 /BIURO PODAWCZE/           

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI I POBIERANIE WNIOSKÓW:
 https://prudnik.pl/8536/frnkla-1-mieszkaniowa-inwestycja-gminy-prudnik.html

ORAZ NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE: 
NABÓR WNIOSKÓW - BUDYNEK WIELORODZINNY UL. FRANKLA W PRUDNIKU

HARMONOGRAM WYWOZU "WIELKI GABARYT" - 2022 rok
 Odbiór odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej odbywa się co dwa tygodnie wg harmonogramu, który dostępny jest  siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej


Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe należy wystawić we wskazanym dniu do godziny 700 (lub wieczorem w dniu poprzedzającym termin wywozu) koło zbiorczych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych „GNIAZDA”.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletne lodówki, telewizory itp.) oraz zużyte opony samochodowe należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wiejskiej. Wystawione w gnieździe nie będą odbierane przez ZUK.

 


KOLOROWA REFORMA ŚMIECIOWA - co nowego?

 
Podstrony:  1  2  3 
 

 48-200 Prudnik
ul. Mickiewicza Nr 7

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA