Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Informacja o majątku oraz dochodach Spóki działalności od 2010 r.

Informacja o majątku oraz dochodach z działalności w roku:
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013

w załącznikach
Aktualne informacje od 2014 r. umieszczone są  na BiP


Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest Spółką prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością - - zwanej w dalszej części „Spółką”. Założycielem i jedynym jej wspólnikiem jest Gmina Prudnik. Siedzibą Spółki jest miasto Prudnik, a obszarem działania teren Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka nie posiada oddziałów.

Spółka działa na podstawie ustaw: z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz postanowień aktu założycielskiego z dnia 14 czerwca 2000 r.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000182603

       Struktura kapitałowa:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.642.000,00 zł i dzieli się na 5.284 udziałów o wartości nominalnej każdego udziału wynoszącym 500,00 zł. Kapitał zakładowy utworzony został:

      ·  z wkładów pieniężnych w wysokości  483.000,00 zł;

      ·  z aportu rzeczowego w  wysokości 2.159.000,00 zł obejmującego:

         - nieruchomości zabudowane przy ul. Armii Krajowej Nr 8 i Nr 10 dwoma
    budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz pięcioma  garażami

         - nieruchomości niezabudowane przy ul. Sybiraków/Skowrońskiego  

        -  nieruchomość niezabudowane przy ul. gen. Andersa oraz przy ul. Spokojnej w Prudniku      
Nieruchomości stanowiące własność Spółki: 

          - nieruchomość zabudowana położona w Prudniku przy ul. Mickiewicza Nr 7 

          - nieruchomość niezabudowana położonej w Prudniku na zapleczu ul. A. Krajowej 8-10 

          - nieruchomość niezabudowanych położonych w Prudniku przy ul. Sybiraków 
          i ul. Skowrońskiego:


Załączniki:

Aktualności

HARMONOGRAM WYWOZU "WIELKI GABARYT" - 2021 rok
 Odbiór odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej odbywa się co dwa tygodnie wg harmonogramu, który dostępny jest  siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej


Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe należy wystawić we wskazanym dniu do godziny 700 (lub wieczorem w dniu poprzedzającym termin wywozu) koło zbiorczych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych „GNIAZDA”. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletne lodówki, telewizory itp.) oraz zużyte opony samochodowe należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wiejskiej. Wystawione w gnieździe nie będą odbierane przez ZUK.

 


NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021- co? i jak? WARTO WIEDZIEĆ
 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) rozpoczął się 1 kwietnia. Od tego dnia została udostępniona aplikacja spisowa NSP 2021 – podstawowa i OBOWIĄZKOWA metoda spisu.

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE

 

Więcej informacji znajduje się na stronie spis.gov.pl.

 


 


NARODOWY SPIS POWSZECHNY

 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 

 48-200 Prudnik
ul. Mickiewicza Nr 7

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA