Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Prudnickie TBS - zarządca/administrator nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych


FotoFoto

Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości. Zarządzanie, to również podejmowanie czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.

Podstawową działalnością Spółki od wielu lat poprzednich jest administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych. Spółka posiada podpisane z Zarządem każdej ze WM (lub jej pełnomocnikiem - małe WM  do 7 lokali) umowy cywilnoprawnej, w której w bardzo szczegółowy sposób określony został zakres świadczonych przez Spółkę usług. Jest on bardzo szeroki, albowiem w blisko 100% wykonujemy zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa dla Zarządów WM. Również cała dokumentacja WM, w szczególności ta formalno-prawna, techniczna oraz finansowo-księgowa znajduje się w siedzibie Spółki.

Dane ilościowe
: Na dzień 31 grudnia 2018 r. Spółka zarządzała/administrowała 319 nieruchomościami WM (w stosunku do 2017 r. spadek o 1 Wspólnotę Mieszkaniową).

Łączna powierzchnia lokali w tych nieruchomościach wynosiła 166.512,37m2/pow. użytkowej lokali i znajdowało się w nich 3.014 lokali w tym 232 lokali użytkowych. Własnością Gminy Prudnik/ZUK nadal pozostaje 825 lokali w tym 53 użytkowe. Z powyższych danych wynika, że udział Gminy Prudnik w tych zasobach nadal jest duży.

Oprócz osób fizycznych właścicielami mieszkań, oprócz Gminy Prudnik są jeszcze: Agencja Mienia Wojskowego, Orange Polska S.A, Polskie Koleje Państwowe oraz w pojedynczych przypadkach inne osoby prawne.

 

 


________________
* Wykaz Wspólnot Mieszkaniowych - w załączniku


Załączniki:

Aktualności

GMINA PRUDNIK OGŁOSIŁA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA MIESZKANIA PRZY UL. FRANKLA W PRUDNIKU


NADAL TRWA OGŁOSZONY PRZEZ GMINĘ PRUDNIK NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW O NAJEM MIESZKAŃ W PLANOWANYM DO BUDOWY PRZEZ PRUDNICKIE TBS SP. Z O.O. WIELORODZINNYM BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. SAMUELA FRANKLA W PRUDDNIKU

 
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRUDNIKU UL. KOŚCIUSZKI 3 /BIURO PODAWCZE/   
 
   

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI I POBIERANIE WNIOSKÓW - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku:
https://prudnik.pl/mieszkaniec/frankla-1-mieszkaniowa-inwestycja-gminy-prudnik/


ORAZ NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE:
NABÓR WNIOSKÓW - BUDYNEK WIELORODZINNY UL. FRANKLA W PRUDNIKU

HARMONOGRAM WYWOZU "WIELKI GABARYT" - 2022 rok
 Odbiór odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej odbywa się co dwa tygodnie wg harmonogramu, który dostępny jest  siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej


Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe należy wystawić we wskazanym dniu do godziny 700 (lub wieczorem w dniu poprzedzającym termin wywozu) koło zbiorczych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych „GNIAZDA”.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletne lodówki, telewizory itp.) oraz zużyte opony samochodowe należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wiejskiej. Wystawione w gnieździe nie będą odbierane przez ZUK.

 


KOLOROWA REFORMA ŚMIECIOWA - co nowego?

 
Podstrony:  1  2  3 
 

 48-200 Prudnik
ul. Mickiewicza Nr 7

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA