Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Zarząd

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Zarząd jest organem wspólnoty mieszkaniowej, kieruje sprawami wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą, a poszczególnymi właścicielami lokali.

Zarząd składa się z osób fizycznych, wybranych spośród właścicieli lub spoza ich grona. Właściciele lokali mają obowiązek wybrać zarząd we wspólnocie liczącej ponad 7 lokali (w mniejszych wspólnotach zarząd stanowią wszyscy właściciele). Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili uchwałą właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej obowiązany jest:

-dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy,
-składać właścicielom roczne sprawozdanie ze swojej działalności,
-zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku
-prowadzić dla nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej,
-porządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej w imieniu wspólnoty, -przechowywać dokumentację techniczną budynku oraz prowadzić i aktualizować spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,

Sprawy z zakresu zwykłego zarządu nieruchomością wspólną Zarząd wspólnoty podejmuje samodzielnie. Do spraw przekraczających zarząd zwykły potrzebna jest zgoda i pełnomocnictwo właścicieli lokali, przyjęte w formie uchwały.


Aktualności

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


UWAGA CZAD !!!
W 2018 r. kilkaset osób podtruło się tlenkiem węgla, a w wyniku zmarło kilkadziesiąt osób. Statystyki początku 2019r. są równie tragiczne !!!                                                                             
Rusza kampania edukacyjno-informacyjną pod hasłem: „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.

ZMIANA ADRESU SIEDZIBY SPÓŁKI

PRUDNICKIE TBS Sp. z.o.o.  informuje, że od dnia 04-03-2019 r. ulega zmianie adres naszych biur.  Zapraszamy Państwa do naszego biura zlokalizowanego w budynku przy ul. Mickiewicza Nr 7 w Prudniku 


 
Podstrony:  1  2  3 
 

 48-200 Prudnik
ul. Piastowska 42

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA