Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Zarząd

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Zarząd jest organem wspólnoty mieszkaniowej, kieruje sprawami wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą, a poszczególnymi właścicielami lokali.

Zarząd składa się z osób fizycznych, wybranych spośród właścicieli lub spoza ich grona. Właściciele lokali mają obowiązek wybrać Zarząd we wspólnocie liczącej ponad 3 lokali (w mniejszych wspólnotach (do 3 lokali) nieruchomością zarządzają wszyscy właściciele). Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili uchwałą właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej obowiązany jest:

-dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy,
-składać właścicielom roczne sprawozdanie ze swojej działalności,
-zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku
-prowadzić dla nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej,
-porządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej w imieniu wspólnoty, -przechowywać dokumentację techniczną budynku oraz prowadzić i aktualizować spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,

Sprawy z zakresu zwykłego zarządu nieruchomością wspólną Zarząd wspólnoty podejmuje samodzielnie. Do spraw przekraczających zarząd zwykły potrzebna jest zgoda i pełnomocnictwo właścicieli lokali, przyjęte w formie uchwały.


Aktualności

GMINA PRUDNIK OGŁOSIŁA NABÓR NA MIESZKANIA PRZY UL. FRANKLA W PRUDNIKU


NABÓR PRZEPROWADZA GMINA PRUDNIK w dniach od 19-08-2022 r. do 19-09-2022 r. 

 
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRUDNIKU UL. KOŚCIUSZKI 3 /BIURO PODAWCZE/           

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI I POBIERANIE WNIOSKÓW - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku:
 https://prudnik.pl/8536/frnkla-1-mieszkaniowa-inwestycja-gminy-prudnik.html

ORAZ NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE:
NABÓR WNIOSKÓW - BUDYNEK WIELORODZINNY UL. FRANKLA W PRUDNIKU

HARMONOGRAM WYWOZU "WIELKI GABARYT" - 2022 rok
 Odbiór odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej odbywa się co dwa tygodnie wg harmonogramu, który dostępny jest  siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej


Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe należy wystawić we wskazanym dniu do godziny 700 (lub wieczorem w dniu poprzedzającym termin wywozu) koło zbiorczych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych „GNIAZDA”.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletne lodówki, telewizory itp.) oraz zużyte opony samochodowe należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wiejskiej. Wystawione w gnieździe nie będą odbierane przez ZUK.

 


KOLOROWA REFORMA ŚMIECIOWA - co nowego?

 
Podstrony:  1  2  3 
 

 48-200 Prudnik
ul. Mickiewicza Nr 7

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA