Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Czym jest BIP?

Foto

Biuletyn Informacji Publicznej zwany w skrócie "BIP" to urzędowy publikator tele- informatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

Biuletyn został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
Zadania portalu BIP (www.bip.gov.pl) są następujące:
• zapewnienie obywatelom Polski łatwego dostępu do ważnych informacji publicznych,
• udostępnienie podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP zbioru informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. nr 112, poz. 1198).

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez jego stronę główną, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez strony podmiotowe.

Na dzień 1 lipca 2003 r. podmioty zobligowane do publikowania informacji publicznej na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej powinny zamieścić na swojej podmiotowej stronie BIP informacje określone w Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.).

Dotyczą one zagadnień, takich jak:

• status prawny lub forma prawna,
• organizacja,
• przedmiot działania i kompetencje,
• organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje,
• struktura własnościowa podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 3-5,
• majątek, którym dysponują,
• zasady funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1,
• tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
• tryb działania państwowych osób prawnych,
• tryb działania osób samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
• sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych,
• sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
• informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Zgodnie z art. 6 pkt. 3e Ustawy o dostępie do informacji publicznej podmioty zobowiązane do tworzenia stron BIP od 1 stycznia 2004 r. obowiązane są do udostępniania informacji nt. stanu spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania. Prezentacja spraw musi podlegać ograniczeniom ze względu na zapisy ustaw o ochronie danych osobowych. Każdy podmiot powinien określić, jakie informacje ze spraw może zamieścić publicznie, a jakie podlegają wyłączeniu z publikacji. Powinien także zostać określony sposób prezentacji tych spraw. Akty prawne nie precyzują tego. Rozwiązaniem wydaje się być przedstawienie wyżej wspomnianych informacji w sposób tabelaryczny (rysunek 2) lub prezentacja danych po wprowadzeniu odpowiednich informacji uwierzytelniających przez petenta, np. numeru pisma, daty pisma, numeru pesel lub innych danych identyfikujących sprawę.

Bibliografia
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
oraz www.bip.gov.pl
 

 48-200 Prudnik
ul. Mickiewicza Nr 7

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA