Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Czym jest BIP?

Foto

Biuletyn Informacji Publicznej zwany w skrócie "BIP" to urzędowy publikator tele- informatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

Biuletyn został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
Zadania portalu BIP (www.bip.gov.pl) są następujące:
• zapewnienie obywatelom Polski łatwego dostępu do ważnych informacji publicznych,
• udostępnienie podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP zbioru informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. nr 112, poz. 1198).

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez jego stronę główną, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez strony podmiotowe.

Na dzień 1 lipca 2003 r. podmioty zobligowane do publikowania informacji publicznej na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej powinny zamieścić na swojej podmiotowej stronie BIP informacje określone w Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.).

Dotyczą one zagadnień, takich jak:

• status prawny lub forma prawna,
• organizacja,
• przedmiot działania i kompetencje,
• organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje,
• struktura własnościowa podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 3-5,
• majątek, którym dysponują,
• zasady funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1,
• tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
• tryb działania państwowych osób prawnych,
• tryb działania osób samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
• sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych,
• sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
• informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Zgodnie z art. 6 pkt. 3e Ustawy o dostępie do informacji publicznej podmioty zobowiązane do tworzenia stron BIP od 1 stycznia 2004 r. obowiązane są do udostępniania informacji nt. stanu spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania. Prezentacja spraw musi podlegać ograniczeniom ze względu na zapisy ustaw o ochronie danych osobowych. Każdy podmiot powinien określić, jakie informacje ze spraw może zamieścić publicznie, a jakie podlegają wyłączeniu z publikacji. Powinien także zostać określony sposób prezentacji tych spraw. Akty prawne nie precyzują tego. Rozwiązaniem wydaje się być przedstawienie wyżej wspomnianych informacji w sposób tabelaryczny (rysunek 2) lub prezentacja danych po wprowadzeniu odpowiednich informacji uwierzytelniających przez petenta, np. numeru pisma, daty pisma, numeru pesel lub innych danych identyfikujących sprawę.

Bibliografia
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
oraz www.bip.gov.pl
Aktualności

NIE WPUSZCZAJ OBCYCH DO SWOJEGO MIESZKANIA!


ZMIANA ADRESU SIEDZIBY SPÓŁKI

PRUDNICKIE TBS Sp. z.o.o.  informuje, że uległ zmianie adres naszej firmy.  
Zapraszamy Państwa do naszego biura zlokalizowanego w budynku przy ul. Mickiewicza Nr 7 w Prudniku 


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


 
Podstrony:  1  2 
 

 48-200 Prudnik
ul. Mickiewicza Nr 7

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA