Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Podstawowe Dane

Foto

Pełna nazwa firmy: 
Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Nazwa skrócona: 
Prudnickie TBS Sp. z. o.o.

Siedziba:
48-200 PRUDNIK ul. Mickiewicza Nr 7
- Spółką prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością
- Założycielem i jej jedynym wspólnikiem jest Gmina Prudnik
- Siedzibą Spółki jest miasto Prudnik, a obszarem działania teren Rzeczpospolitej Polskiej.

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców:
Nr KRS 0000182603 *

Kapitał zakładowy
3.635.500 zł.

Numer Identyfikacji Podatkowej:

NIP 755-17-65-883

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej: 
REGON 531795250

Konto:
Bank Spółdzielczy Prudnik Nr : 07890500002000000266190001

Kontakt:
Centrala tel.  +48 774068350,  +48 775474969   

e-mail: info@tbsprudnik.pl    www.tbsprudnik.pl


Spółka działa na podstawie:

- ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa mieszkaniowego (tj. Dz.U. 2019 poz. 2195);

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. 2022 poz. 172 z późn. zmianami);

- ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1467 z późn. zmianami);

 - ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 679);

 - postanowień aktu założycielskiego z dnia 14 czerwca 2000 r. (Akt Notarialny Rep. A Nr  3701/2000 z późn. zmianami)  

oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników, w szczególności Zarządzenia Nr 230/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Prudnik.

 

 

 
 ___________
w załączniku:
* Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców
** Treść ustaw
*** Akt założycielski - tekst ujednolicony


Załączniki:

Aktualności

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE i NOWOROCZNE
 

ZMIANA NA STANOWISKU PREZESA ZARZĄDU Spółki
W dniach 3-4.10.2023 doszło do
zmiany Prezesa Zarządu Prudnickiego TBS Sp. z o.o.
Dotychczasowego Prezesa - Mirosława Czupkiewicza
zastąpił Witold Isalski HARMONOGRAM WYWOZU "WIELKI GABARYT" - 2022 rok
 Odbiór odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej odbywa się co dwa tygodnie wg harmonogramu, który dostępny jest  siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej


Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe należy wystawić we wskazanym dniu do godziny 700 (lub wieczorem w dniu poprzedzającym termin wywozu) koło zbiorczych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych „GNIAZDA”.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletne lodówki, telewizory itp.) oraz zużyte opony samochodowe należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wiejskiej. Wystawione w gnieździe nie będą odbierane przez ZUK.

 


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 

 48-200 Prudnik
ul. Mickiewicza Nr 7

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA