Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
NABÓR WNIOSKÓW NA NAJEM MIESZKAŃ W BUDYNKU PRZY UL. FRANKLA

Foto
Foto
Foto
      
Spółkę w najbliższym czasie planuje realizować inwestycję mieszkaniową pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego  wielorodzinnego jednoklatkowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Prudniku przy ul. Samuela Frankla, na działce oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 2147/2138, obręb ewidencyjny Prudnik".

NABÓR  NA NAJEM MIESZKAŃ PRZEPROWADZA GMINA PRUDNIK
Termin składania wniosków od dnia 19 sierpnia br. do dnia 19 września 2022 r.


Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku:
https://prudnik.pl/8536/frnkla-1-mieszkaniowa-inwestycja-gminy-prudnik.html

  

 Informacje dodatkowe:
 Wniosek o wraz z  deklaracją o dochodach należy złożyć do dnia 19-09-2022 r. w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3 /Biuro Podawcze/. 
Wniosek i deklaracja do pobrania w załącznikach poniżej Nr 1-2 

Złożone wnioski rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Burmistrza Prudnika. 
Szczegółowe kryteria wskazywania przez Gminę najemców lokali mieszkalnych określone zostały:
a) w art. 7a ust.1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 508, z 2021 r. poz. 11, 223)

fisap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000508/U/D20200508Lj.pdf

 

b) w uchwale Nr LXII/1123/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, co do którego mogą być stosowane dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa, w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania zmienionej uchwałą Nr LXIII/1045/2022 z dnia 23 czerwca 2022.

 bip.prudnik.pl/download/attachment/58681/1023-uchwala-rady-miejskiej-w-prudniku-nr-lxii-1023-2022-z-dnia-26-maja-2022-r-w-sprawie-zasad-przeprowadzania-naboru-wnioskow-o-zawarcie-umowy-najmu-lokalu-mieszkalnego-co-do-ktorego-moga-byc-sosowane-doplaty-do-czynszu-w-ramach-pomocy-panstwa.pdf 

Gmina Prudnik przedstawia Spółce listę osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Spó
łka podpisuje z każdym z nich umowę partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będą najemcami w wysokości 30% planowanych kosztów inwestycji (ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2224):


 


                     Rozpoczęcie inwestycji  uzależnione będzie od:

 
- zainteresowania mieszkańców tą forma budownictwa mieszkaniowego,

  - przeprowadzenia naboru chętnych do najmu mieszkań w tym budynku,

  - podpisanie z Prudnickim TBS umów partycypacji w części kosztów budowy
    budynku (30% kosztów budowy), 

  - wpłaty wyliczonej kwoty partycypacji,

  - przeprowadzenia przetargu i wyboru wykonawcy prac budowlanych.

    

                                                               


Załączniki:

Aktualności

GMINA PRUDNIK OGŁOSIŁA NABÓR NA MIESZKANIA PRZY UL. FRANKLA W PRUDNIKU


NABÓR PRZEPROWADZA GMINA PRUDNIK w dniach od 19-08-2022 r. do 19-09-2022 r. 

 
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRUDNIKU UL. KOŚCIUSZKI 3 /BIURO PODAWCZE/           

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI I POBIERANIE WNIOSKÓW:
 https://prudnik.pl/8536/frnkla-1-mieszkaniowa-inwestycja-gminy-prudnik.html

ORAZ NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE: 
NABÓR WNIOSKÓW - BUDYNEK WIELORODZINNY UL. FRANKLA W PRUDNIKU

HARMONOGRAM WYWOZU "WIELKI GABARYT" - 2022 rok
 Odbiór odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej odbywa się co dwa tygodnie wg harmonogramu, który dostępny jest  siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej


Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe należy wystawić we wskazanym dniu do godziny 700 (lub wieczorem w dniu poprzedzającym termin wywozu) koło zbiorczych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych „GNIAZDA”.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletne lodówki, telewizory itp.) oraz zużyte opony samochodowe należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wiejskiej. Wystawione w gnieździe nie będą odbierane przez ZUK.

 


KOLOROWA REFORMA ŚMIECIOWA - co nowego?

 
Podstrony:  1  2  3 
 

 48-200 Prudnik
ul. Mickiewicza Nr 7

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA