Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Podstawowe wiadomości


FotoFoto

Zasoby własne to wielorodzinne budynki mieszkalne wyremontowane przy udziale środków finansowych Krajowego Funduszu Mieszkaniowego wypłacanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław :

Zasoby mieszkaniowe
tworzą dwa budynki przy ul. Armii Krajowej Nr 8 i Nr 10 składające się z 42 lokali mieszkalnych o powierzchni 1.927,42 m2.
Zasoby użytkowe to 5 garaży – o powierzchni 76,15 m2 (położone jw.).

  • Cały teren nieruchomości jest zagospodarowany i ogrodzony.
  • Posiada również wydzielone miejsce do parkowania samochodów. 

    Spółka jest również właścicielem nieruchomość niezabudowanej położonej w Prudniku na zapleczu ul. Armii Krajowej – działka Nr 1849/336 pow. 0,0091ha.

Czynsz najmu:
Od 01.09.2012 r. obowiązuje stawka bazowa czynszu w wysokości 7,59 zł/m2 (Uchwała Nr 3/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.04.2012 r.).

Stawka bazowa czynszu wyliczona została na podstawie szczegółowej analizy ponoszonych kosztów w obu budynkach.
Wysokość płaconego czynszu po uwzględnieniu współczynników zwiększających i zmniejszających jego wysokość (kondygnacja, położenie lokalu przy drodze krajowej, nasłonecznienie, balkon) jest zróżnicowana w poszczególnych lokalach i wynosi:

- AK Nr 10:  
najwyższy czynsz wynosi  – 7,68 zł/m2            
najniższy czynsz wynosi - 7,48zł/m2

- AK Nr 8:    
najwyższy czynsz wynosi – 7,67  zł/m2            
najniższy czynsz wynosi  - 7,51 zł/m2

 Na kalkulacje stawki bazowej czynszu najmu wpływ miały następujące koszty:

0,96zł/m2 - koszty eksploatacji, na które składają się w szczególności: należne podatki, energia elektryczna, utrzymanie czystości, ubezpieczenie, obowiązkowe przeglądy, operaty szacunkowe, drobne remonty i napraw itp.)                   

5,41 zł/m2 - spłata kredytu wraz z odsetkami do BGK                        

0,40zł/m2 - koszty zarządzania                     

0,55 zł/m2 - odpisy na bieżące i przyszłe remonty                    

0,27 zł/m2 - Rezerwa (przeznaczona na indeksowany wzrost kwoty spłacanego BGK kredytu i ewentualny wzrost innych opłat w okresie obowiązywania stawki czynszu)                                    

Od momentu zasiedlenia budynków, czynsz najmu uległ zmianie tylko dwa razy, a stawka bazowa wzrosła: AK 8: o 1,18 zł/m2, a AK 10: o 1,31 zł/m2. Jednocześnie wzrost spłaty kredytu do BGK wzrósł w tym okresie aż o 0,96 zł/m(obowiązkowa kwartalna indeksacja kwoty spłaty kredytu o wzrost cen w produkcji budowlano-montażowej ustalony na podstawie ogłoszenia GUS nie mniej jednak niż o 0,3%).

 Relatywnie wysoki jak czynsz rekompensowany jest stosunkowo niskimi opłatami dodatkowymi, w szczególności dotyczy opłat za „co” i „cw”. Nasze budynki ze względu na ich termomoderniza-cję i przyjęte rozwiązania techniczne mają jeden z najniższych wskaźników kosztów centralnego ogrzewania, w Prudniku, które w 2014 r. wyniosło tylko:1,50 zł/m2 (przy średniej stawce dla budynków WM wynoszącej około 3,00 zł/m2.). Cena podgrzania ciepłej 1 m3 wody nie przekra-cza również 16,00 zł.Relatywnie wysoki czynsz rekompensowany jest stosunkowo niskimi opłatami dodatkowymi, w szczególności dotyczy opłat za „co” i „cw”. Nasze budynki ze względu na ich termo-modernizację i przyjęte rozwiązania techniczne mają jeden z najniższych kosztów  centralnego ogrzewania w Prudniku (w 2014 r. wyniosły one mniej niż 1,80 zł/m2 ).

 

Aktualności

ZMIANA ADRESU SIEDZIBY SPÓŁKI

PRUDNICKIE TBS Sp. z.o.o.  informuje, że od dnia 17-10-2018 r. ulega zmianie adres naszych biur.  Zapraszamy Państwa do naszego biura zlokalizowanego w budynku przy ul. Mickiewicza Nr 7 w Prudniku (dawna szkoła Podstawowa Nr 5)


UWAGA CZAD !!!
W 2017 r. kilkaset osób podtruło się tlenkiem węgla, a w wyniku zmarło kilkadziesiąt osób. Statystyki początku 2018 r. są równie tragiczne !!!                                                                             
Tylko w październiku 2018 r. w całej Polsce zanotowano ogółem 286 zdarzeń z udziałem ulatniającego się tlenku węgla, w wyniku których 3 osoby straciły życie, a 134 zostały poszkodowane. Rusza kampania edukacyjno-informacyjną pod hasłem: „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.

KOLOROWA REFORMA ŚMIECIOWA - co nowego?

 
Podstrony:  1  2  3 
 

 48-200 Prudnik
ul. Piastowska 42

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA