Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
NABÓR WNIOSKÓW NA NAJEM MIESZKAŃ W BUDYNKU PRZY UL. FRANKLA

Foto
Foto
Foto
      
Spółkę w najbliższym czasie planuje realizować inwestycję mieszkaniową pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego  wielorodzinnego jednoklatkowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Prudniku przy ul. Samuela Frankla, na działce oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 2147/2138, obręb ewidencyjny Prudnik".

NABÓR  NA NAJEM MIESZKAŃ PRZEPROWADZA GMINA PRUDNIK
Termin składania wniosków od dnia 19 sierpnia br. do dnia 19 września 2022 r.


Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku:
https://prudnik.pl/8536/frnkla-1-mieszkaniowa-inwestycja-gminy-prudnik.html

  

 Informacje dodatkowe:
 Wniosek o wraz z  deklaracją o dochodach należy złożyć do dnia 19-09-2022 r. w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3 /Biuro Podawcze/. 
Wniosek i deklaracja do pobrania w załącznikach poniżej Nr 1-2 

Złożone wnioski rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Burmistrza Prudnika. 
Szczegółowe kryteria wskazywania przez Gminę najemców lokali mieszkalnych określone zostały:
a) w art. 7a ust.1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 508, z 2021 r. poz. 11, 223

 

b) w uchwale Nr LXII/1123/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, co do którego mogą być stosowane dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa, w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania zmienionej uchwałą Nr LXIII/1045/2022 z dnia 23 czerwca 2022.

 

Gmina Prudnik przedstawia Spółce listę osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Spółka podpisuje z każdym z nich umowę partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będą najemcami w wysokości 30% planowanych kosztów inwestycji (ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2224):   


                


                     Rozpoczęcie inwestycji  uzależnione będzie od:

 
- zainteresowania mieszkańców tą forma budownictwa mieszkaniowego,

  - przeprowadzenia naboru chętnych do najmu mieszkań w tym budynku,

  - podpisanie z Prudnickim TBS umów partycypacji w części kosztów budowy
    budynku (30% kosztów budowy), 

  - wpłaty wyliczonej kwoty partycypacji,

  - przeprowadzenia przetargu i wyboru wykonawcy prac budowlanych.

    

                                                               


Załączniki:

Aktualności

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Prudnickie TBS - sponsorem młodych koszykarzy...
 

Prudnickie TBS - sponsorem UKS "CZWÓRKA" Prudnik - sekcja unihokeja
 

 
Podstrony:  1  2  3 
 

 48-200 Prudnik
ul. Mickiewicza Nr 7

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA