Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Informacja o majątku oraz dochodach Spóki działalności od 2010 r.

Informacja o majątku oraz dochodach z działalności w roku:
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013

w załącznikach
Aktualne informacje od 2014 r. umieszczone są  na BiP


Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest Spółką prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością - - zwanej w dalszej części „Spółką”. Założycielem i jedynym jej wspólnikiem jest Gmina Prudnik. Siedzibą Spółki jest miasto Prudnik, a obszarem działania teren Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka nie posiada oddziałów.

Spółka działa na podstawie ustaw: z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz postanowień aktu założycielskiego z dnia 14 czerwca 2000 r.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000182603

       Struktura kapitałowa:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.642.000,00 zł i dzieli się na 5.284 udziałów o wartości nominalnej każdego udziału wynoszącym 500,00 zł. Kapitał zakładowy utworzony został:

      ·  z wkładów pieniężnych w wysokości  483.000,00 zł;

      ·  z aportu rzeczowego w  wysokości 2.159.000,00 zł obejmującego:

         - nieruchomości zabudowane przy ul. Armii Krajowej Nr 8 i Nr 10 dwoma
    budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz pięcioma  garażami

         - nieruchomości niezabudowane przy ul. Sybiraków/Skowrońskiego  

        -  nieruchomość niezabudowane przy ul. gen. Andersa oraz przy ul. Spokojnej w Prudniku      
Nieruchomości stanowiące własność Spółki: 

          - nieruchomość zabudowana położona w Prudniku przy ul. Mickiewicza Nr 7 

          - nieruchomość niezabudowana położonej w Prudniku na zapleczu ul. A. Krajowej 8-10 

          - nieruchomość niezabudowanych położonych w Prudniku przy ul. Sybiraków 
          i ul. Skowrońskiego:


Załączniki:

Aktualności

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


KOLOROWA REFORMA ŚMIECIOWA - co nowego?

Prudnickie TBS - sponsorem młodych koszykarzy...
 

 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 

 48-200 Prudnik
ul. Mickiewicza Nr 7

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA